Mikroskop

Mikroskop je optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu (mikroorganismy, bakterie, paraziti, apod…) ve větším zvětšení.