Tým SKAVET+

 

MVDr. Jan Čermák

 • absoloval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně v roce 2005 s titulem veterinární lékař
 • 2005-2006 pracoval v praxi malých zvířat a současně se staral o obvod pod vedením MVDr. R.Kalhouse
 • 2006-2011 pracoval v praxi malých zvířat na špičkovém pracovišti v Hradci Králové pod vedením MVDr. Vilmy Hypské
 • pravidelně se vzdělává na českých i zahraničních seminářích
 • zajímá se zejména o interní medicínu a chirurgii měkkých tkání

 

MVDr. Lucia Šátková

 • 2012 absolvovala Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmacie v Košicích
 • 2012-2013 pracovala v praxi malých zvířat na vet. klinice FANA v Náchodě
 • od roku 2013 je součástí našeho týmu
 • specializuje se na medicínu plazů

 

Amálie Grosspitschová

 • 2013-2017 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, obor veterinářství
 • středoškolskou praxi absolvovala ve školních zařízeních a na naší klinice Skavet+
 • v červnu 2017 nastoupila na kliniku Skavet+ jako veterinární asistentka